MASARAK, s.r.o.
Překladatelská kancelář
Jakubská 1, 602 00 Brno

Kurent a švabach

Potřebujete překlad listin psaných starým německým písmem?
Jste advokát či advokátka a chcete listiny použít v řízení před soudem?
Provedeme odbornou transkripci a soudní překlad.
Německá novogotická kurzíva kurent
Švabach ikona

Německé novogotické písmo

Kurent a švabach
Do roku 1941 se v Německu nepoužívalo písmo humanistické (latinka), ale novogotické. Tištěné podobě novogotického písma se říká švabach. Staré listiny jsou psány německou novogotickou kurzívou, tzv. kurentem, který se někdy hovorově označuje jako švabach psací. Více se o kurentu a švabachu lze dočíst například v knize Vademecum pomocných věd historických (Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany 1997, s. 63–70).

Kurent

kurent
Německá novogotická kurzíva, tzv. kurent

Švabach

švabach
Tiskové německé novogotické písmo, tzv. švabach
MASARAK symbol

Potřebujete překlad starých listin z němčiny do češtiny?

Napište na info@masarak.cz, nebo zavolejte na 605 803 327.
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Pavel Mašarák
Čtení starého německého písma

Překlad historických dokumentů

Odborná transkripce a překlad
Překládáme z němčiny úřední a právní dokumenty psané starým německým písmem, zejména pak smlouvy, protokoly, vložky pozemkových knih a zemských desk, závěti, korespondenci apod. Na každém překladu spolupracují dva vysokoškolsky vzdělaní odborníci: paleografka a profesionální překladatel. Kurent nejprve odborně přepíšeme do latinky, tedy dnešního písma, a poté text přeložíme do češtiny – v případě potřeby s doložkou soudního překladatele. Našich služeb využívají advokáti, notáři, soudy, úřady, obce i soukromí zadavatelé.

Jak připravit podklady pro překlad?

Prostý překlad
Na cenu překladu má vliv čitelnost, a tedy i kvalita podkladů. Ideální je, pokud nám dokumenty poskytnete v elektronické podobě. Mělo by se jednat o neupravované snímky ve vysokém rozlišení  – nejlépe ve formátu RAW, ale postačí i JPG, PNG nebo PDF. Důležité je, aby snímky byly ostré a nebyly vyfocené z úhlu. Čím vyšší kvalita, tím lépe. Paleografka si totiž při čtení hůře čitelného písma potřebuje zvětšit jednotlivé obloučky.

Potřebujete překlad s kulatým razítkem?

Soudní překlad
S úředním neboli soudním překladem je nutné svázat překládanou listinu nebo její opis. U historických listin obvykle nelze s překladem svázat originál, takže se svazuje buď výtisk naskenované listiny, nebo (tam, kde ho lze získat) její ověřený opis. V případě vložek pozemkové knihy si zadavatel může u katastrálního úřadu vyžádat ověřenou kopii, která se potom spojí s překladem a tzv. překladatelskou doložkou.

Nevíte si rady?

Za zeptání nic nedáte.

Proč MASARAK?

  • Jsme odborná kancelář.
  • Překládáme už od roku 2004.
  • Jsme specializovaní.
  • Zachováváme mlčenlivost.
  • Ovládáme překlad i paleografii.
  • Děláme i soudní překlady.
  • Chováme se přátelsky.
  • Máme kancelář v centru Brna.
logo MASARAK
MASARAK, s.r.o.
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@masarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: rvjfqmv
IČ: 02810093
Společnost zapsaná v OR
KS v Brně, spis. zn. C 82570