MASARAK, s.r.o.
Překladatelská kancelář
Jakubská 1, 602 00 Brno

Specialista na starou němčinu

Přepisujeme listiny v kurentu a švabachu do latinky.
Překládáme historické úřední a právní texty z němčiny do češtiny.
Také formou úředního překladu s doložkou soudního překladatele.
kurent
švabach A

Překlad německy psaných listin

Překlad z němčiny do češtiny
Propojujeme znalost starého německého písma (zvaného švabach a kurent), němčiny a práva. Překládáme historické právní dokumenty a úřední listiny z němčiny do češtiny tak, aby obstály jako důkazní prostředek ve správním nebo občanskoprávním řízení. Vyhotovujeme přepisy a překlady vložek pozemkové knihy, překlady smluv, protokolů, úředních a soudních rozhodnutí, historické korespondence, závětí a dalších písemností, v případě potřeby i formou úředního překladu s kulatým razítkem.

Nejen pro advokáty

Úřední překlad
Našich služeb využívají nejen advokátní kanceláře, ale i notáři, soudy, úřady a obce. S transkripcí a překladem dokumentů ve švabachu a kurentu máme bohaté zkušenosti. Už v roce 2012 jsme například překládali listiny psané kurentem pro Obvodní soud pro Prahu 1 v rámci řízení o náhradu škody. V letech 2014–2015 jsme dodali soudní překlady vložek pozemkové knihy v rozsahu několika set normostran Státnímu pozemkovému úřadu.
MASARAK symbol

Potřebujete překlad starých listin z němčiny do češtiny?

Napište na info@masarak.cz, nebo zavolejte na 605 803 327.
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Pavel Mašarák

Překlady vložek pozemkové knihy

Pozemková kniha
Práva spojená s vlastnictvím nemovitostí se v českých zemích do roku 1964 zapisovala do pozemkové knihy. Německé zápisy v knihovních vložkách byly do roku 1941 psány ručně německou novogotickou kurzívou, tzv. kurentem. Přepisujeme a překládáme kopie vložek pozemkové knihy do češtiny. Zvládneme ale přeložit i mnohem starší zápisy v zemských deskách tak, aby překlad mohl sloužit k dalším právním jednáním.

Překlady smluv

Smlouvy ve staré němčině
Staré smlouvy v němčině, například smlouvy o převodu nemovitostí, vyžadují nejen schopnost přečíst staré německé písmo švabach a kurent, ale i přeložit dobovou právní terminologii. Překladatel musí znát historickou němčinu, právní souvislosti a dějiny práva, pokud má být překlad právníkovi k užitku. Naše překlady obstojí i u soudního jednání. V případě potřeby je můžeme dodat i jako úřední, resp. soudní překlad, tedy překlad opatřený doložkou soudního překladatele.

Překlady úředních dokumentů

Staré úřední písemnosti
K častým zakázkám patří rovněž překlad nejrůznějších úředních písemností z 19. století i předválečného a meziválečného období, jako jsou rodné, křestní a oddací listy. Tyto dokumenty se vyznačují kombinací písem: objevuje se zde tištěný švabach (tiskopis) i psaný kurent (obsah tiskopisu). Jen zápisy v matričních knihách pro genealogy z kapacitních důvodů nepřekládáme ani nepřepisujeme.

Odborná transkripce

Přepisy kurentu do latinky
Vyhotovujeme i odborné přepisy listin psaných německou novogotickou kurzívou do latinky. Transkripci provede vystudovaná paleografka v souladu s edičními zásadami. V případě potřeby můžeme dodat přepis do latinky i překlad z němčiny do češtiny.

Nevíte si rady?

Za zeptání nic nedáte.

Proč MASARAK?

  • Jsme odborná kancelář.
  • Překládáme už od roku 2004.
  • Jsme specializovaní.
  • Zachováváme mlčenlivost.
  • Ovládáme překlad i paleografii.
  • Děláme i soudní překlady.
  • Chováme se přátelsky.
  • Máme kancelář v centru Brna.
logo MASARAK
MASARAK, s.r.o.
Jakubská 1
602 00 Brno
E-mail: info@masarak.cz
Telefon: 605 803 327
Datová schránka: rvjfqmv
IČ: 02810093
Společnost zapsaná v OR
KS v Brně, spis. zn. C 82570