Nejsme překladatelská agentura, ale odborná překladatelská kancelář. Specializujeme se na překlady právních textů a úředních dokumentů z němčiny a do němčiny – v situacích, kdy na překladu záleží.

Překlady

Vyhotovujeme kvalitní překlady z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny včetně překladů se soudním ověřením.
Díky odborným znalostem, bohatým zkušenostem z praxe, diskrétnosti a svědomitosti jsou nám už od roku 2004 svěřovány překlady z němčiny i do němčiny, na kterých opravdu záleží.

Více

Tlumočení

Poskytujeme tlumočení němčiny při úředních jednáních včetně úkonů soudního tlumočníka.
Obvykle se jedná o tlumočení u notáře, u soudu, na policii a různých úřadech. Stálým klientům nabízíme i tlumočení při jednáních s protistranou, spoluvlastníky nebo obchodním partnerem. Mlčenlivost a spolehlivost tlumočníka jsou samozřejmostí.

Více

Švabach a kurent

Přepisujeme do latinky a překládáme z němčiny listiny psané starým německým písmem – německou novogotickou kurzívou neboli kurentem, kterému se někdy nesprávně říká švabach.
Na každé zakázce spolupracují dva vysoce kvalifikovaní a zkušení odborníci: archivářka a překladatel. Překládáme zejména staré smlouvy a vložky pozemkové knihy.

Více

Právní rešerše

Potřebujete znát znění německých, rakouských, švýcarských či lichtenštejnských právních předpisů nebo judikátů?
Například jak je upraveno dědění ve Švýcarsku nebo jak rozhodovaly německé soudy ohledně hlasovacích práv na valné hromadě? Zjistíme potřebné informace a přeložíme je z němčiny do češtiny.

Více
Potřebujete přeložit dokumenty s citlivými údaji?

Při překladu právních a úředních dokumentů s důvěrnými informacemi, které nesmí uniknout, je lepší spolehnout se na menší odbornou kancelář než na překladatelskou agenturu. Překladatelská agentura se dobře postará o překlad z češtiny do několika cizích jazyků. Vaše texty projdou mnoha rukama. Od asistentky přes projektového manažera až po několik překladatelů. To Vám nabídnout nemůžeme.

Možná ale chcete nechat smlouvu, rozsudek nebo třeba znalecký posudek přeložit z němčiny do češtiny nebo z češtiny do němčiny v tichosti někým, kdo své práci rozumí a nikde o ní nemluví. Pak to zkuste s námi. Našimi zákazníky jsou zejména advokáti a majitelé nemovitostí, ale i lékaři a jiní nadaní lidé pracující v Německu, Rakousku či Švýcarsku.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu