Nejsme překladatelská agentura, ale odborná překladatelská kancelář. Specializujeme se na překlady právních textů a úředních dokumentů z němčiny a do němčiny – když na překladu záleží.

Překlady

Vyhotovujeme kvalitní překlady z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny včetně překladů se soudním ověřením.
Díky odborným znalostem, bohatým zkušenostem z praxe, diskrétnosti a svědomitosti jsou nám už od roku 2004 svěřovány překlady z němčiny i do němčiny, na kterých opravdu záleží.

Více

Tlumočení

Poskytujeme tlumočení němčiny při úředních jednáních včetně úkonů soudního tlumočníka.
Obvykle se jedná o tlumočení u notáře, u soudu, na policii a různých úřadech. Stálým klientům nabízíme i tlumočení při jednáních s protistranou, spoluvlastníky nebo obchodním partnerem. Mlčenlivost a spolehlivost tlumočníka jsou samozřejmostí.

Více

Švabach a kurent

Přepisujeme do latinky a překládáme z němčiny listiny psané starým německým písmem – německou novogotickou kurzívou neboli kurentem, kterému se někdy nesprávně říká švabach. Na každé zakázce spolupracují dva vysoce kvalifikovaní a zkušení odborníci: archivářka a překladatel. Překládáme zejména staré smlouvy a vložky pozemkové knihy.

Více

Právní rešerše

Vyhledáváme právní a úřední informace v němčině a sestavujeme informativní přehledy. 
Potřebujete znát znění německých, rakouských, švýcarských či lichtenštejnských právních předpisů a judikátů nebo něco najít v odborné literatuře? Zjistíme potřebné informace a přeložíme je z němčiny do češtiny.

Více
Potřebujete přeložit dokumenty s citlivými údaji?

Při překladu právních a úředních dokumentů s důvěrnými informacemi, které nesmí uniknout, je lepší spolehnout se na menší odbornou kancelář než na překladatelskou agenturu. Překladatelská agentura zprostředkovává práci subdodavatelům. Vaše texty uvidí mnoho očí a bude je překládat překladatel, kterého vůbec neznáte.

Možná ale chcete nechat smlouvu, rozsudek nebo třeba znalecký posudek přeložit z němčiny do češtiny nebo z češtiny do němčiny v tichosti někým, kdo své práci rozumí, nikde o ní nemluví a bude s Vámi jednat přímo. Pak to zkuste s námi.

Našimi zákazníky jsou zejména advokáti a vlastníci nemovitostí, ale i lékaři a jiní nadaní lidé pracující v Německu, Rakousku či Švýcarsku.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu