Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Překlady

Vyhotovujeme kvalitní překlady z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny včetně překladů se soudním ověřením.
Díky odborným znalostem, bohatým zkušenostem z praxe, diskrétnosti a svědomitosti jsou nám už od roku 2004 svěřovány překlady z němčiny i do němčiny, na kterých opravdu záleží.

Více

Tlumočení

Stálým zákazníkům poskytujeme tlumočení němčiny při úředních jednáních včetně úkonů soudního tlumočníka - ověření zápisu nebo protokolu.
Obvykle se jedná o tlumočení u notáře, u soudu, na policii a různých úřadech. Zaručujeme naprostou diskrétnost, spolehlivost a kultivované chování tlumočníka.

Více

Kurent a švabach

Přepisujeme do latinky a překládáme z němčiny listiny psané starým německým písmem – německou novogotickou kurzívou neboli kurentem, kterému se někdy nesprávně říká švabach.
Na každé zakázce spolupracují dva vysoce kvalifikovaní a zkušení odborníci: paleograf a překladatel.

Více

Rešerše

Potřebujete znát znění německých, rakouských, švýcarských či lichtenštejnských právních předpisů nebo judikátů?
Například jak je upraveno dědění ve Švýcarsku nebo jak rozhodovaly německé soudy ohledně hlasovacích práv na valné hromadě? Zjistíme potřebné informace a přeložíme příslušná ustanovení.

Více
Potřebujete přeložit dokumenty s citlivými údaji?

Při překladu úředních dokumentů a právních textů s informacemi, které nesmí uniknout, je lepší spolehnout se na naši malou odbornou kancelář než na velkou agenturu.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu