Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Tlumočíme z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny při obchodních a úředních jednáních.

Tlumočíme z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny při obchodních a úředních jednáních.

Vyjednáváte s německy mluvícími partnery?

Sjednáváte smlouvu s německy mluvícími partnery a potřebujete vyjednat podmínky tak, aby nedošlo k nedorozumění? Řešíte právní spor s německy mluvícím partnerem? Zakládáte společnost s německou, rakouskou, švýcarskou nebo lichtenštejnskou účastí? Nabízíme tlumočení všech jednání a překlad souvisejících dokumentů, včetně například tlumočení u notáře a překladů s úředním ověřením.

Tlumočení úředních jednání

Poskytujeme tzv. soudní tlumočení, tedy doprovodné tlumočení němčiny u notáře, soudu, na policii, úřadech apod., které vyžaduje úkony soudního tlumočníka, zejména pak ověření zápisu nebo protokolu. Samozřejmostí jsou i navazující služby, tedy vyhotovení úředně ověřených překladů všech potřebných dokumentů.

Co udělat před tlumočením?

Kvalita tlumočení nezávisí jen na schopnostech tlumočníka, ale i na jeho předchozí přípravě, tedy obeznámenosti s tématem tlumočení a projednávanými podklady. Pokud je to možné, zašlete nám prosím v předstihu dokumenty, o kterých se bude jednat (při tlumočení u notáře např. zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu apod.).

Připravený tlumočník = lepší a rychlejší tlumočení

Čím více informací tlumočníkovi poskytnete, tím lépe se bude moci připravit a tím plynulejší bude samotné jednání. Poskytnuté informace a podklady budou použity pouze pro účely tlumočení. Nebude k nim mít přístup nikdo kromě tlumočníka. Mlčenlivost je naprostou samozřejmostí.
Zaručujeme:
  • diskrétnost
  • spolehlivost
  • kultivované chování tlumočníka