Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Překladatelská kancelář Mgr. Pavla Mašaráka vznikla v roce 2004. V roce 2014 byla přeměněna na společnost s ručením omezeným – MASARAK, s.r.o.

Překladatelská kancelář Mgr. Pavla Mašaráka vznikla v roce 2004. V roce 2014 byla přeměněna na společnost s ručením omezeným – MASARAK, s.r.o.

Profitujte z našich znalostí

Běžné slovníky potřebám profesionálních překladatelů obvykle nedostačují. Velkou pozornost proto věnujeme pečlivému ověřování odborné terminologie a sestavování vlastních slovníků (glosářů), které nám pomáhají při překládání i přípravě na tlumočení. Naše terminologické databáze obsahují tisíce slov a slovních spojení, která v běžně prodávaných slovnících nenajdete. Vzešly totiž z mnohaleté překladatelské praxe.

Potřebujete vlastní slovník?

Obsahují Vaše texty specifické odborné pojmy? Požadujete, aby byly vždy překládány stejně a tak, jak se užívají ve Vaší firmě nebo kanceláři? Vytvoříme Vám vlastní terminologickou databázi. Přímo při překládání pak do ní budeme pomocí tzv. CAT nástrojů ukládat klíčové pojmy a v případě zájmu je s Vámi konzultovat. Vámi schválená terminologie potom bude pokládána za závaznou.

Máte vlastní slovník, nebo starší překlady?

Rádi navážeme na Vaše znalosti, slovníky a předchozí osvědčené překlady. Pokud máte starší překlady (výchozí i cílové texty), vytvoříme z nich tzv. překladovou paměť a vybereme stěžejní pojmy, ze kterých sestavíme terminologickou databázi. Tu potom budeme využívat při překládání a dále rozšiřovat. Vytvořenou databázi Vám samozřejmě zpřístupníme.

Jak získat dobrý překlad

  • Obraťte se na profesionálního překladatele. Nezadávejte překlad podřízeným ani učiteli jazyka. Umět německy ještě neznamená dobře překládat.
  • Stylizujte pečlivě. Čím promyšlenější a srozumitelnější bude výchozí text, tím lépe se bude překládat a tím lepší bude konečný výsledek.
  • Objednejte překlad včas. Kvalitní přeložení odborného textu může někdy trvat stejnou dobu, jakou jste potřebovali k vytvoření předlohy.
  • Nechte přeložit až poslední verzi. Snažte se, aby po odeslání textu překladateli už nedocházelo ke změnám.