Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Tlumočení úředních jednání z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny s následným ověřením zápisu nebo protokolu soudním tlumočníkem.

Tlumočení úředních jednání z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny s následným ověřením zápisu nebo protokolu soudním tlumočníkem.

Tlumočení pro úřední potřebu

Pokud úřady jednají s cizincem, který neovládá český jazyk, vyžadují obvykle přítomnost soudního tlumočníka, který následně opatří zápis z jednání nebo protokol kulatým razítkem (tlumočnickou pečetí). Nejčastěji se jedná o tlumočení u notáře, na matričním úřadě, na policii a samozřejmě u soudu.

Jak soudní tlumočení objednat?

Napište nám prosím e-mail (info@masarak.cz), nebo zavolejte (605 803 327). Uveďte následující informace:
 kdy a kde se tlumočení bude konat
 čeho se tlumočení bude týkat
 kdo bude u tlumočení přítomen
 na koho se lze případně obrátit s prosbou o další informace

Kolik soudní tlumočení stojí?

Cenová sazba zahrnuje doprovodné tlumočení, úkony soudního tlumočníka (ověření zápisu) a přípravu na tlumočení (studium podkladů). Nezahrnuje případné další výlohy spojené s tlumočením (cestovné, ubytování), které účtujeme podle skutečně vynaložených nákladů.
Cena bez DPH Cena včetně DPH
1. hodina tlumočení 1 000 Kč 1 210 Kč
Každá další hodina tlumočení 600 Kč 726 Kč
Hodina času na cestě (tlumočení mimo Brno) 300 Kč 363 Kč

Tlumočnický slib

Soudní tlumočník je odborník jmenovaný krajským soudem. Při jmenování skládá slib v tomto znění:

Slibuji,

  • že při své tlumočnické činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy,
  • že tlumočnickou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí,
  • že budu plně využívat všech svých znalostí a
  • že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu tlumočnické činnosti dozvěděl.