Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Potřebujete odborné informace z Německa, Rakouska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska? Vedete právní spor a hledáte analogii v německy mluvících zemích? Nabízíme rešeršní činnost v němčině.

Potřebujete odborné informace z Německa, Rakouska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska? Vedete právní spor a hledáte analogii v německy mluvících zemích? Nabízíme rešeršní činnost v němčině.

Právní předpisy

Potřebujete vědět, jak je upraveno dědění ve Švýcarsku, výkon hlasovacích práv na valné hromadě v Německu nebo třeba podmíněné propuštění z výkonu trestu v Rakousku? Vyhledáme a přeložíme z němčiny příslušná ustanovení německých, rakouských, švýcarských nebo lichtenštejnských právních předpisů.

Judikáty a právní stanoviska

Potřebujete vědět, jak rozhodovaly německé, rakouské, švýcarské nebo lichtenštejnské soudy v určité věci? Nebo jaké právní názory panují v německy psané odborné literatuře? Pokusíme se najít dostupná soudní rozhodnutí nebo odborná pojednání v komentářích, zkonzultujeme s Vámi jejich obsah a relevantní části přeložíme do češtiny, případně vypracujeme stručné shrnutí.

Pozemková kniha a zemské desky

Potřebujete dohledat zápisy v pozemkové knize nebo zemských deskách a neumíte číst staré německé písmo (švabach a kurent)? Pořídíme v archivu snímky příslušných vložek, přepíšeme zápisy v kurentu do latinky a přeložíme je do češtiny. S překlady knihovních zápisů ve starém německém písmu máme rozsáhlé zkušenosti. V minulosti jsme pracovali pro soudy, obce, advokáty i Státní pozemkový úřad.

Archivní listiny

Potřebujete znát znění starých německy psaných smluv, protokolů nebo jiných právních a úředních dokumentů uložených v archivech? Odborná archivářka z naší kanceláře projde příslušný fond a pořídí snímky potřebných listin. Po konzultaci s Vámi přepíšeme listiny psané kurentem do latinky a přeložíme je z němčiny do češtiny. Překlad v případě potřeby soudně ověříme.

Nabízíme víc než jen překlad

Dobře víme, že překlad je někdy až další v pořadí. Buď je informací v němčině hodně, a je potřeba vybrat z nich ty pravé, nebo naopak informace chybí, a je nutné je nejprve získat. V obou případech můžete využít našich rešeršních služeb:

  • vyhledání a překlad právních předpisů
  • vyhledání a překlad soudních rozhodnutí
  • rešerše v odborné literatuře
  • rešerše v archivech