Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Překládáme právní texty a úřední dokumenty z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny – na vysoké odborné úrovni.

Překládáme právní texty a úřední dokumenty z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny – na vysoké odborné úrovni.

Překlady právních textů

Vyhotovujeme precizní a promyšlené překlady právních textů založené na znalosti českých, německých, rakouských, švýcarských a lichtenštejnských právních předpisů a na pečlivém ověřování a srovnávání terminologie. Nejčastěji překládáme:
 • smlouvy,
 • rozsudky a usnesení,
 • notářské zápisy,
 • obchodní podmínky,
 • společenské smlouvy a zakladatelské listiny,
 • znalecké posudky,
v případě potřeby včetně úředního ověření. Může se jednat i o dokumenty vysázené v programech Adobe InDesign a Adobe FrameMaker.

Překlady úředních dokumentů

Vyhotovujeme soudně ověřené překlady úředních dokumentů. Překládáme a ověřujeme například:
 • výpisy z obchodního a trestního rejstříku,
 • rodné a oddací listy,
 • vysvědčení a diplomy,
 • osvědčení pro zdravotníky,
 • listiny obchodních společností a jiné.
V případě potřeby zajistíme i úřední překlad ověřený německým soudním tlumočníkem podle předpisů platných v Německu.

Překlady starých listin

Překládáme do češtiny i listiny psané starým německým písmem – kurentem. Nejčastěji se jedná o tyto dokumenty:
 • vložky pozemkových knih
 • vložky zemských desk
 • protokoly
 • smlouvy

Proč u nás?

Potřebujete-li překlad z/do několika jazyků, nejsme ti praví. Pokud ale „jen“ z češtiny do němčiny nebo z němčiny do češtiny, využijte výhod naší specializace na německý jazyk.
 • Rozsáhlé zkušenosti: právní a úřední dokumenty z Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska dostáváme do rukou častěji než většina ostatních překladatelů.
 • Znalost problematiky: úzké zaměření nám umožňuje získat hlubší znalosti potřebné ke spolehlivému přeložení textů, na kterých opravdu záleží.
 • Správná terminologie: naše překlady vychází ze studia českých, německých, rakouských, švýcarských i lichtenštejnských právních předpisů.
 • Adresnost překladu: zohledňujeme varianty němčiny podle toho, zda je překlad určen do Německa, Rakouska, Švýcarska či Lichtenštejnska.
Kde jiní zůstávají na povrchu, my jdeme do hloubky.