Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Poctivé ověřování pojmů, pilování textu a zkušenosti překladatele nic nenahradí. Díky využití moderních překladatelských nástrojů ale obdržíte lepší překlad za výhodnějších podmínek.

Poctivé ověřování pojmů, pilování textu a zkušenosti překladatele nic nenahradí. Díky využití moderních překladatelských nástrojů ale obdržíte lepší překlad za výhodnějších podmínek.

Překládání podporované počítačem (CAT)

Máte podobné texty a nechcete za každý platit, jako by šlo o nový překlad? Aktualizujete často starší smlouvy a chcete využít předchozí překlady? Vadí Vám, když jsou odborné pojmy překládány pokaždé jinak? Chcete, aby měl překlad stejnou grafickou úpravu jako výchozí text? Využijte naše technologie a pracovní metodu CAT (Computer Aided Translation), tedy překládání podporované počítačem.

CAT nástroje

CAT nástroje, tedy speciální překladatelské programy, umožňují kvalitněji, rychleji a levněji překládat rozsáhlejší dokumenty. Nenahrazují práci překladatele (nejedná se o strojový překlad pomocí překladače), ale ukládají vše, co překladatel přeloží, do tzv. překladové paměti (Translation Memory, TM) – speciální databáze, kterou každému zákazníkovi založíme a využijeme při překládání jeho textů.

Jak CAT funguje

Při překládání program překladateli nejprve navrhne starší překlad z databáze. Překladatel navrhovaný překlad z překladové paměti buď potvrdí rovnou (při 100% shodě se starším textem), nebo až po úpravě (při částečné shodě). Nově přeložený nebo upravený překladový pár se po potvrzení překladatelem uloží jako nový záznam do překladové paměti a bude automaticky nabídnut v budoucnu při překládání dalšího podobného textu.

Delší spolupráce, nižší náklady

Překládáním se tedy překladová paměť obohacuje o nové záznamy, což je výhodné pro zákazníka i pro překladatele. Soubory, které nám pošlete k překladu, nejprve porovnáme s překladovou pamětí, tedy Vašimi staršími překlady. Pokud už část textu byla přeložena v minulosti, zjistí se částečná shoda nebo se soubory podobají mezi sebou, bude cena nové zakázky úměrně tomu nižší a překládání rychlejší.

Správa terminologie

CAT nástroje umožňují ukládat přímo při překládání specifickou terminologii zákazníka a vytvářet terminologické databáze. Rádi Vám z pojmů obsažených v překládaných textech vytvoříme slovník a budeme pojmy v něm obsažené používat ve všech budoucích překladech. Bude tak zaručeno, že budou Vaše texty překládány jednotně a nedojde k nedorozumění.

Kdy nelze CAT použít

Podmínkou použití CAT nástrojů, resp. využití překladové paměti je výchozí text v elektronické podobě. Musí se jednat o otevřený, editovatelný soubor (vytvořený např. v programu MS Word apod.) Obrázkové soubory se touto metodou překládat nedají.

Výhody CAT nástrojů

CAT nástroje se původně používaly při lokalizaci softwaru a překládání technické dokumentace. Dobře se ale uplatňují i při překládání právních dokumentů, zejména pak rozsáhlých smluv. Umožňují totiž mimo jiné
  • využít starší překlady,
  • snáze aktualizovat novější verze dokumentů,
  • zrychlit překládání,
  • udržet po celou dobu jednotnou terminologii,
  • zachovat v překladu grafickou podobu originálu a
  • snížit náklady na překlad.