Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Kombinujeme překladatelské řemeslo s historickým. Přepisujeme texty ve starém německém písmu – kurentu a švabachu – do latinky a překládáme je do češtiny.

Kombinujeme překladatelské řemeslo s historickým. Přepisujeme texty ve starém německém písmu – kurentu a švabachu – do latinky a překládáme je do češtiny.

Staré německé písmo

Do roku 1941 se v Německu nepoužívalo humanistické písmo, kterému říkáme latinka, ale písmo novogotické. Staré listiny jsou psány německou novogotickou kurzívou, tzv. kurentem. Tištěné podobě novogotického písma se říká švabach.
Text psaný kurentem
Text psaný kurentem
Tištěný švabach
Tištěný švabach
Více se o kurentu a švabachu můžete dočíst například v knize Vademecum pomocných věd historických (Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany 1997, s. 63–70).

Překlady textů v kurentu a švabachu do češtiny

Překládáme z němčiny do češtiny staré úřední a právní dokumenty, zejména pak smlouvy, protokoly, vložky pozemkových knih a zemských desk apod. Text v kurentu nejprve přepíšeme do latinky, tedy dnešního písma, a poté ho přeložíme do češtiny. V případě potřeby překlad soudně ověříme.

Přepisy kurentu a švabachu

Rádi vyhotovíme i pouhý přepis textu v kurentu či švabachu do latinky. Listiny přepisují zkušené vysokoškolsky vzdělané paleografky v souladu s obecně uznávanými zásadami odborné ediční praxe.

Odbornost a zkušenosti

S překlady a přepisy dokumentů v kurentu a švabachu máme mnohaletou zkušenost. Našich služeb využívají advokátní kanceláře, soudy, stavební úřady, obce i historici. V roce 2012 jsme například překládali listiny psané kurentem pro Obvodní soud pro Prahu 1 v rámci řízení o náhradu škody. V letech 2014–2015 jsme dodali ověřené překlady knihovních vložek v rozsahu několika set normostran Státnímu pozemkovému úřadu.

Cena

Texty v kurentu jsou velmi rozdílné v závislosti na písaři a období vzniku. Posuzujeme je proto jednotlivě. Zašlete nám prosím snímky dokumentů, o jejichž přeložení uvažujete, na adresu info@masarak.cz. Kvalifikovaně odhadneme rozsah a náročnost překladu či přepisu a připravíme Vám cenovou kalkulaci na míru, resp. sdělíme maximální cenu.

Jak připravit listiny k přepisu?

Na cenu přepisu má vliv čitelnost, a tedy i kvalita podkladů. Ideální je, pokud nám dokumenty poskytnete v elektronické podobě. Mělo by se jednat o neupravované snímky ve vysokém rozlišení, nejlépe ve formátu RAW. Důležité je, aby byly ostré a nebyly vyfocené z úhlu. Paleograf si totiž při čtení hůře čitelného písma potřebuje zvětšit a porovnat jednotlivé obloučky. Nejste-li si kvalitou snímků jistí, pošlete nám je a my je posoudíme.