Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

K profesionálnímu překládání a tlumočení patří nejen znalost jazyků a ovládání překladatelského řemesla, ale i dodržování profesní etiky.

K profesionálnímu překládání a tlumočení patří nejen znalost jazyků a ovládání překladatelského řemesla, ale i dodržování profesní etiky.

Kvalita

Jsme specializovaní a děláme jen to, co dobře umíme. Přijmeme pouze zakázku, na kterou stačí naše odborné znalosti. Nepracujeme za nízký honorář, který neumožňuje vyhotovení kvalitního překladu. Neslibujeme nereálné dodací lhůty, které by nás nutily práci ošidit.

Mlčenlivost

Jsme si dobře vědomi, že nám zákazníci svěřují důvěrné informace. O obsahu překládaných textů nebo tlumočených jednání zachováváme naprostou mlčenlivost. Bez souhlasu zákazníka se nikdo nedozví ani to, že u nás zákazník zadával překlad.

Informace jen pro překlad

Informace, které získáme při překládání nebo tlumočení nebo při jednání se zákazníkem, nevyužijeme jiným způsobem, než ke splnění zakázky. Dokumenty od zákazníka slouží pouze k vyhotovení překladu, nebo k přípravě na tlumočení.

Bezpečné uchovávání dokumentů

Svěřené dokumenty uchováváme tak, aby k nim měl přístup pouze překladatel. S dokumenty zacházíme opatrně a chráníme je před poškozením.

Dodržování termínů a dochvilnost

Uvědomujeme si, že na včasném dodání překladu závisí splnění dalších závazků zákazníka a jeho dobrá pověst. Sjednané termíny dodání vždy dodržujeme. Nepřijmeme zakázku, kterou bychom nemohli dodat v požadované lhůtě. Na jednání chodíme včas.

Poctivé vyúčtování

Neklameme zákazníka zdánlivě nízkou cenou. Naše normostrana má opravdu 1800 úhozů, nebo účtujeme podle počtu slov. Sjednaná cena je definitivní a nebude navýšena o žádné příplatky.

Přátelský přístup

Zákazníků si vážíme a chováme se k nim vstřícně a přátelsky.

Naše hlavní přednosti

Zákazníci nám svěřují překlady už od roku 2004. Vědí, že je na nás spolehnutí, a proto se k nám vrací.

Proč u nás?

  • Jsme specializovaní na jednu jazykovou kombinaci (němčina – čeština / čeština – němčina). Kde jiní zůstávají na povrchu, my jdeme do hloubky.
  • Zohledňujeme varianty němčiny podle toho, zda je překlad určen do Německa, Rakouska, Švýcarska či Lichtenštejnska. Němčina není všude stejná. Právní a úřední terminologie a částečně i pravopis se v jednotlivých německy mluvících zemích liší.
  • Jsme odborná kancelář, nikoli agentura, která zprostředkovává práci subdodavatelům. Neobvoláváme překladatele z kartotéky, než se zakázky někdo ujme za minimální honorář, který vyhotovení kvalitního překladu neumožňuje.
  • Za dodané překlady osobně odpovídáme. U nás víte, komu překlad svěřujete, a nemusíte se bát úniku informací.
  • Dodržujeme překladatelské normy a osvědčená profesní pravidla.