Potřebujete oficiální, úředně ověřený překlad z němčiny nebo do němčiny? Lépe řečeno soudní překlad, tedy překlad s kulatým razítkem soudního tlumočníka a potvrzením, že úřední překlad odpovídá originálu? S ověřeným překladem od nás půjde na úřadech vše hladce.

Soudní překlad z němčiny nebo do němčiny

Úřadům obvykle obyčejný překlad z němčiny nebo do němčiny nestačí. Vyžadují úředně ověřený překlad, čímž se rozumí překlad se soudním ověřením, tedy překlad vyhotovený soudním tlumočníkem. Takovému překladu se hovorově říká soudní překlad, úřední překlad, překlad s kulatým razítkem nebo (nesprávně) notářský překlad. Úředně ověřený překlad se skládá ze tří částí, které jsou svázány šňůrkou (trikolórou) a zajištěny proti oddělení:

  1. překládaný dokument (nebo jeho ověřená kopie)
  2. překlad
  3. tlumočnická doložka (potvrzení o shodě překladu s originálem)

Co je k soudnímu překladu potřeba?

K úředně ověřenému překladu je soudnímu tlumočníkovi nutné dodat originál, nebo úředně (např. notářsky) ověřenou kopii překládaného dokumentu. Ověřená kopie se použije vždy, když si originál musíte ponechat k dalšímu použití a nemůžete ho odevzdat spolu s překladem nebo když originál (např. maturitní vysvědčení nebo výuční list) není možné svázáním s překladem znehodnotit. V některých případech musí být listina určená k použití v zahraničí nejprve opatřena tzv. apostilou, než se začne překládat. Rádi Vám poradíme a pomůžeme zvolit nejvhodnější postup tak, aby úřady (ať už v ČR, Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku) Vaši záležitost bez problémů vyřídily.

Soudní překlad s německým ověřením

Potřebujete překlad s razítkem do Německa nebo Rakouska? Německé a rakouské instituce často uznávají i překlady ověřené českým soudním tlumočníkem. Nemusí tomu tak ale být vždy. V případě potřeby zajistíme i úřední překlad ověřený německým nebo rakouským soudním tlumočníkem podle předpisů platných v Německu či Rakousku. Překlad vyhotovený našimi německými nebo rakouskými kolegy bude bez problémů akceptován německými nebo rakouskými úřady a soudy.

Proč soudní překlad od nás?

Snadné vyřízení
Překlad nemusíte objednávat osobně. Rádi Vám ho zašleme poštou, a to i do zahraničí.

Důvěryhodnost
S námi máte jistotu, že překlad bude po jazykové i formální stránce v pořádku a nedostanete se s ním do potíží.

Znalost postupů
Obvykle víme, co české i německé, rakouské a švýcarské úřady vyžadují a na co si dát při překládání pozor.

Poradenství
Pomůžeme Vám najít nejúčelnější řešení tak, aby náklady na překlad byly co nejnižší.

Těšíme se na Vaši poptávku!

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu