Potřebujete oficiální, úředně ověřený překlad z němčiny nebo do němčiny? Lépe řečeno soudní překlad, tedy překlad s kulatým razítkem soudního překladatele?

Soudní překlad z/do němčiny

Úřadům obvykle obyčejný překlad z němčiny nebo do němčiny nestačí. Vyžadují úředně ověřený překlad, čímž se rozumí překlad se soudním ověřením, tedy překlad vyhotovený soudním překladatelem a opatřený a potvrzením, že odpovídá originálu. Takovému překladu se hovorově říká soudní překlad, úřední překlad, překlad s kulatým razítkem nebo (nesprávně) notářský překlad. Úředně ověřený překlad se skládá ze tří částí, které jsou svázány šňůrkou (trikolórou) a zajištěny proti oddělení:

  1. překládaný dokument (nebo jeho kopie)
  2. překlad
  3. překladatelská doložka (potvrzení o shodě překladu s originálem)

Co je k úřednímu překladu potřeba?

K úředně ověřenému překladu je soudnímu překladateli nutné dodat originál nebo opis (kopii) překládaného dokumentu. V některých případech, například při překladu matričních dokumentů, jako je rodný či oddací list, se musí jednat o ověřený opis, například notářsky ověřenou kopii. Pokud se jedná o matriční dokumenty ze Švýcarska nebo Lichtenštejnska (nebo české dokumenty určené do Švýcarska či Lichtenštejnska), musí být opatřeny tzv. apostilou, než se začnou překládat. Rádi Vám poradíme a pomůžeme zvolit nejvhodnější postup tak, aby úřady (ať už v ČR, Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku) Vaši záležitost bez problémů vyřídily.

Úřední překlad s německým ověřením

Potřebujete překlad s razítkem do Německa nebo Rakouska? Německé a rakouské instituce často uznávají i překlady ověřené českým soudním překladatelem. Nemusí tomu tak ale být vždy. V případě potřeby zajistíme i úřední překlad ověřený německým přísežným překladatelem nebo rakouským soudním tlumočníkem podle předpisů platných v Německu či Rakousku. Překlad vyhotovený našimi německými nebo rakouskými kolegy bude bez problémů akceptován německými nebo rakouskými úřady a soudy.

Proč soudní překlad od nás?

Snadné vyřízení
Překlad nemusíte objednávat osobně. Rádi Vám ho zašleme poštou, a to i do zahraničí.

Důvěryhodnost
S námi máte jistotu, že překlad bude po jazykové i formální stránce v pořádku a nedostanete se s ním do potíží.

Znalost postupů
Obvykle víme, co české i německé, rakouské a švýcarské úřady vyžadují a na co si dát při překládání pozor.

Poradenství
Pomůžeme Vám najít nejúčelnější řešení tak, aby náklady na překlad byly co nejnižší.

S ověřeným překladem od nás půjde na úřadech vše hladce!

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu