Přepisujeme texty ve starém německém písmu – kurentu a švabachu – do latinky a překládáme je do češtiny.

Staré německé písmo

Do roku 1941 se v Německu nepoužívalo humanistické písmo, kterému říkáme latinka, ale písmo novogotické. Staré listiny jsou psány německou novogotickou kurzívou, tzv. kurentem. Tištěné podobě novogotického písma se říká švabach.

Klikněte pro zvětšení obrázku
Více se o kurentu a švabachu můžete dočíst například v knize Vademecum pomocných věd historických (Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany 1997, s. 63–70).

Překlady a přepisy kurentu a švabachu

Překládáme z němčiny do češtiny staré úřední a právní dokumenty, zejména pak

  • smlouvy,
  • protokoly,
  • vložky pozemkových knih a zemských desk apod.

Text v kurentu nejprve přepíšeme do latinky, tedy dnešního písma, a poté ho přeložíme do češtiny. V případě potřeby překlad soudně ověříme. Rádi vyhotovíme i pouhý přepis textu v kurentu či švabachu do latinky v souladu s obecně uznávanými zásadami odborné ediční praxe.

Odbornost a zkušenosti

S překlady a přepisy dokumentů v kurentu a švabachu máme mnohaletou zkušenost. Našich služeb využívají advokátní kanceláře, soudy, stavební úřady, obce i historici. V roce 2012 jsme například překládali listiny psané kurentem pro Obvodní soud pro Prahu 1 v rámci řízení o náhradu škody. V letech 2014–2015 jsme dodali ověřené překlady knihovních vložek v rozsahu několika set normostran Státnímu pozemkovému úřadu.

Jak připravit listiny k přepisu?

Na cenu přepisu, resp. překladu má vliv čitelnost a kvalita podkladů. Ideální je, pokud nám dokumenty poskytnete v elektronické podobě. Mělo by se jednat o neupravované snímky ve vysokém rozlišení, nejlépe ve formátu RAW. Důležité je, aby byly ostré a nebyly vyfocené z úhlu. Paleograf si totiž při čtení hůře čitelného písma potřebuje zvětšit a porovnat jednotlivé obloučky.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu