Sestavujeme německo-české a česko-německé slovníky na základě pečlivých rešerší.

Profitujte z našich znalostí

Správný převod odborných pojmů je pilířem dobrého překladu. Běžné slovníky potřebám profesionálních překladatelů obvykle nedostačují. Velkou pozornost proto věnujeme pečlivému ověřování odborné terminologie a sestavování vlastních slovníků (glosářů), které nám pomáhají při překládání i přípravě na tlumočení. Naše terminologické databáze obsahují tisíce slov a slovních spojení, která v běžně prodávaných slovnících nenajdete. Vzešly totiž z mnohaleté překladatelské praxe.

Potřebujete vlastní slovník?

Obsahují Vaše texty specifické odborné pojmy? Požadujete, aby byly vždy překládány stejně a tak, jak se užívají ve Vaší firmě? Vznikl v minulosti zmatek a stejné pojmy byly překládány různě? Uděláme v terminologii pořádek a vytvoříme Vám vlastní terminologickou databázi. Přímo při překládání pak do ní budeme ukládat klíčové pojmy a v případě potřeby je s Vámi konzultovat. Vámi schválená terminologie potom bude pokládána za závaznou.

Máte vlastní slovník, nebo starší překlady?

Rádi navážeme na Vaše znalosti, slovníky a předchozí osvědčené překlady. Pokud máte k dispozici starší překlady (výchozí i cílové texty), vytvoříme z nich tzv. překladovou paměť a vybereme stěžejní pojmy, ze kterých sestavíme terminologickou databázi. Tu potom budeme využívat při překládání Vašich textů a dále rozšiřovat. Vytvořenou databázi Vám samozřejmě zpřístupníme.

Svěřte překlad profesionálním překladatelům

Na překladu právních a úředních dokumentů obvykle velmi záleží. Nesprávně přeložené klíčové pojmy mohou přijít draho. Odborný překladatel specializovaný na právní texty má

 
  • potřebné vzdělání,
  • mnohaleté zkušenosti,
  • více času na ověřování pojmů a korektury,
  • k dispozici terminologické databáze,
 

a tím lepší podmínky k vyhotovení kvalitního překladu než třeba advokátní koncipient se znalostí němčiny. Věnujte se své odbornosti – na překlad podkladů a promýšlení cizojazyčného textu máte nás.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu