Vyhotovujeme překlady se soudním ověřením, tedy s úředním potvrzením, že překlad odpovídá originálu.

Překlady pro úřední potřebu

Úřadům obvykle obyčejný překlad nestačí. Vyžadují překlady se soudním ověřením, tedy překlady vyhotovené soudním tlumočníkem. Těmto překladům se hovorově říká soudní překlady, úřední překlady, překlady s kulatým razítkem nebo (nesprávně) notářské překlady. Úřední překlad se skládá ze tří částí, které jsou svázány šňůrkou (trikolórou) a zajištěny proti oddělení:

  1. překládaný dokument (nebo jeho ověřená kopie)
  2. překlad
  3. tlumočnická doložka (potvrzení o shodě překladu s originálem)

Co je k soudnímu překladu potřeba?

K soudně ověřenému překladu je soudnímu tlumočníkovi nutné dodat originál, nebo úředně (např. notářsky) ověřenou kopii překládaného dokumentu. Ověřená kopie se použije vždy, když si originál musíte ponechat k dalšímu použití a nemůžete ho odevzdat spolu s překladem nebo když originál (např. vysvědčení nebo rodný list) není možné svázáním s překladem znehodnotit. V některých případech musí být listina určená k použití v zahraničí nejprve opatřena tzv. apostilou, než se začne překládat. Rádi Vám poradíme a pomůžeme zvolit nejvhodnější postup.

Soudní překlad s německým nebo rakouským ověřením

Potřebujete překlad s razítkem do Německa nebo Rakouska? Německé a rakouské instituce často uznávají i překlady ověřené českým soudním tlumočníkem. Nemusí tomu tak ale být vždy. V případě potřeby zajistíme i úřední překlad ověřený německým nebo rakouským soudním tlumočníkem podle předpisů platných v Německu či Rakousku. Překlad vyhotovený našimi německými nebo rakouskými kolegy bude bez problémů akceptován německými nebo rakouskými úřady a soudy.

Proč soudní překlad od nás?

Snadné vyřízení
Překlad nemusíte objednávat osobně. Rádi Vám ho zašleme poštou, a to i do zahraničí.

Důvěryhodnost
S námi máte jistotu, že překlad bude po jazykové i formální stránce v pořádku a nedostanete se s ním do potíží.

Znalost postupů
Obvykle víme, co české i německé, rakouské a švýcarské úřady vyžadují a na co si dát při překládání pozor.

Poradenství
Pomůžeme Vám najít nejúčelnější řešení tak, aby náklady na překlad byly co nejnižší.

Kde jiní zůstávají na povrchu, my jdeme do hloubky.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu