Děláme právní rešerše: vyhledáváme informace v němčině a překládáme je do češtiny.

Právní předpisy

Potřebujete odborné informace z Německa, Rakouska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska? Vedete právní spor a hledáte analogii v německy mluvících zemích? Potřebujete vědět, jak je upraveno dědění ve Švýcarsku, výkon hlasovacích práv na valné hromadě v Německu nebo třeba podmíněné propuštění z výkonu trestu v Rakousku? Vyhledáme a přeložíme z němčiny příslušná ustanovení německých, rakouských, švýcarských nebo lichtenštejnských právních předpisů.

Judikáty a odborná právnická literatura

Potřebujete vědět, jak rozhodovaly německé, rakouské, švýcarské nebo lichtenštejnské soudy v určité věci? Nebo jaké právní názory panují na určitou věc v německy psané odborné literatuře? Pokusíme se najít dostupná soudní rozhodnutí nebo odborná pojednání v komentářích, zkonzultujeme s Vámi jejich obsah a relevantní části přeložíme do češtiny, případně vypracujeme stručné shrnutí.

Pozemková kniha a zemské desky

Potřebujete dohledat zápisy v pozemkové knize nebo zemských deskách a neumíte číst staré německé písmo (švabach a kurent)? Pořídíme v archivu snímky příslušných vložek, přepíšeme zápisy v kurentu do latinky a přeložíme je do češtiny. S překlady knihovních zápisů ve starém německém písmu máme rozsáhlé zkušenosti. V minulosti jsme pracovali pro soudy, obce, advokáty i Státní pozemkový úřad.

Nabízíme víc než jen překlad

Dobře víme, že překlad je někdy až další v pořadí. Buď je informací v němčině hodně, a je potřeba vybrat z nich ty pravé, nebo naopak chybí, a je nutné je nejprve získat. V obou případech můžete využít našich služeb a předností:

Odbornost
Právní předpisy a judikaturu bude vyhledávat překladatel s právnickým vzděláním, archivní listiny zkušená archivářka.

Návaznost
Rešerší to nekončí: archivní listiny odborně přepíšeme do latinky a získané informace přeložíme, v případě potřeby se soudním ověřením.

Diskrétnost
Získané informace u nás budou v bezpečí. Zadavatel i účel rešerše podléhají utajení stejně, jako je tomu u překladů.

Preciznost
Stejně svědomitě jako k překladům přistupujeme i k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací.

Kde jiní zůstávají na povrchu, my jdeme do hloubky.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu