Překládáme právní texty a úřední dokumenty z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny – na vysoké odborné úrovni.

Překlady právních textů

Vyhotovujeme precizní a promyšlené překlady právních textů založené na znalosti českých, německých, rakouských, švýcarských a lichtenštejnských právních předpisů a na pečlivém ověřování a srovnávání terminologie. Nejčastěji překládáme:

 • smlouvy,
 • rozsudky a usnesení,
 • notářské zápisy,
 • obchodní podmínky,
 • společenské smlouvy a zakladatelské listiny,
 • znalecké posudky,

v případě potřeby včetně úředního ověření. Může se jednat i o dokumenty vysázené v programech Adobe InDesign a Adobe FrameMaker.

Překlady úředních dokumentů

Vyhotovujeme soudně ověřené překlady úředních dokumentů. Překládáme a ověřujeme například:

 • výpisy z obchodního a trestního rejstříku,
 • rodné a oddací listy,
 • vysvědčení a diplomy,
 • osvědčení pro zdravotníky,
 • listiny obchodních společností a jiné.

V případě potřeby zajistíme i úřední překlad ověřený německým soudním tlumočníkem podle předpisů platných v Německu.

Překlady starých listin

Překládáme do češtiny i listiny psané starým německým písmem – kurentem. Nejčastěji se jedná o tyto dokumenty:

 • vložky pozemkových knih
 • vložky zemských desk
 • protokoly
 • smlouvy

Proč u nás?

Potřebujete-li překlad z/do několika jazyků, nejsme ti praví. Pokud ale „jen“ z češtiny do němčiny nebo z němčiny do češtiny, využijte výhod naší specializace na německý jazyk.

Rozsáhlé zkušenosti
Dokumenty z Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska překládáme dennodenně.

Znalost problematiky
Úzké zaměření nám umožňuje získat hlubší znalosti potřebné ke spolehlivému přeložení textů, na kterých opravdu záleží.

Správná terminologie
Naše překlady vychází ze studia českých, německých, rakouských, švýcarských i lichtenštejnských právních předpisů.

Adresnost překladu
Zohledňujeme varianty němčiny podle toho, zda je překlad určen do Německa, Rakouska, Švýcarska či Lichtenštejnska.

Kde jiní zůstávají na povrchu, my jdeme do hloubky.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu