Poctivou práci překladatele nic nenahradí, díky tzv. překladové paměti ale obdržíte překlady smluv rychleji a výhodněji.

Překládání podporované počítačem (CAT)

Potřebujete často překlady smluv z němčiny či do němčiny a nechcete za každý platit, jako by šlo o nový překlad? Aktualizujete starší smlouvy a chcete uplatnit překlady smluv z minulosti? Využijte naše technologie umožňující překládání podporované počítačem (Computer Aided Translation – CAT) . CAT nástroje, tedy speciální překladatelské programy (například memoQ nebo Trados), umožňují kvalitněji, rychleji a levněji překládat rozsáhlé dokumenty. Nenahrazují práci překladatele (nejedná se o strojový překlad pomocí překladače), ale ukládají vše, co překladatel přeloží, do tzv. překladové paměti (Translation Memory, TM) – speciální databáze, kterou každému zákazníkovi založíme a využijeme při překládání jeho textů.

Jak překladová paměť funguje?

Při překládání program překladateli nejprve navrhne starší překlad věty z překladové paměti. Překladatel navrhovaný překlad z databáze buď potvrdí rovnou (při 100% shodě se starším textem), nebo až po úpravě (při částečné shodě). Nově přeložený nebo upravený překladový pár se po potvrzení překladatelem uloží jako nový záznam do překladové paměti a bude automaticky nabídnut v budoucnu při překládání dalšího podobného textu. Podmínkou využití překladové paměti je výchozí text v elektronické podobě. Musí se jednat o otevřený, editovatelný soubor.

Delší spolupráce, nižší náklady

Překládáním se překladová paměť obohacuje o nové záznamy, což je výhodné pro zákazníka i pro překladatele. Soubory, které nám předáte k překladu, nejprve porovnáme s překladovou pamětí, tedy Vašimi staršími překlady. Pokud už část textu byla přeložena v minulosti, zjistí se částečná shoda nebo se soubory podobají mezi sebou, bude cena nové zakázky úměrně tomu nižší. Při dlouhodobé spolupráci tak náklady na překlad postupně klesají. Budoucí překlady smluv, kde jsou určité části shodné nebo se podobají, tak lze získat za nižší cenu než při první objednávce překladu.

Výhody překladové paměti

CAT nástroje se původně používaly při lokalizaci softwaru a překládání technické dokumentace. Dobře se ale hodí i pro překlady právních dokumentů, zejména pak překlady smluv. Umožňují totiž mimo jiné

 
  • využít starší překlady,
  • snáze aktualizovat přeložené texty,
  • zrychlit překládání,
  • udržet po celou dobu jednotnou terminologii,
  • zachovat v překladu grafickou podobu originálu a
  • snížit náklady na překlad.
 
Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu