Vyhotovujeme právní překlady z němčiny i do němčiny, se kterými může advokát bez obav dál pracovat. Spolehněte se na překlad od soudního tlumočníka s právnickým i lingvistickým vzděláním a neztrácejte čas předěláváním překladů od agentur.

Pro advokáty

Překlady a tlumočení pro advokáty

Poskytujeme komplexní překladatelské služby advokátům jednajícím s německými, rakouskými, švýcarskými či lichtenštejnskými partnery.  Advokátům nabízíme právní překlady a komplexní překladatelské a tlumočnické služby:

Dlouhodobá spolupráce

Dobře víme, co advokáti a advokátní kanceláře vyžadují. Advokáti a právníci obecně jsou našimi nejčastějšími zákazníky. Podporujeme je kvalitními překlady z němčiny a do němčiny a v případě potřeby i tlumočením němčiny při jednáních. K výhodám dlouhodobé spolupráce patří zejména:

 • znalost klienta a jeho textů
 • kratší dodací lhůty
 • souhrnné vyúčtování za smluvené období
 • úspora nákladů díky tzv. CAT nástrojům (memoQ, TRADOS) a překladové paměti (srovnávání nových textů se staršími překlady)
 • tvorba a správa terminologických databází => jednotná terminologie ve všech překládaných textech
 • dobré vztahy založené na vzájemné důvěře

Není překlad jako překlad

Naši klienti nám svěřují právní překlady už od roku 2004. Naše hlavní přednosti:

 • Jsme specializovaní na jednu jazykovou kombinaci (němčina – čeština / čeština – němčina). Děláme jen to, co dobře umíme.
 • Zohledňujeme varianty němčiny podle toho, zda je překlad určen do Německa, Rakouska, Švýcarska či Lichtenštejnska. Právní terminologie se v jednotlivých německy mluvících zemích liší.
 • Jsme odborná kancelář, nikoli agentura, která zprostředkovává práci subdodavatelům. Neobvoláváme překladatele z kartotéky, než se zakázky někdo ujme za minimální honorář, který vyhotovení kvalitního překladu neumožňuje.
 • Za dodané překlady osobně odpovídáme. U nás víte, komu překlad svěřujete, a nemusíte se bát úniku informací.

Hledáte důvěryhodného partnera?

 

Překladatele,

 • kterému lze svěřit smlouvy, aniž by v nich bylo nutné mazat citlivé údaje?
 • který dodrží, co slíbí, a překlad dodá včas?
 • který si dá na překladu záležet, abyste ho mohli hned odeslat?
 • který chápe, že máte plno starostí a nechcete je mít ještě s překladatelem?
 • který dodržuje překladatelské normy a osvědčená profesní pravidla?

Zkuste to s námi!

 
Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu