Etika je vedle odbornosti základním pilířem profesionální překladatelské a tlumočnické činnosti.

Kvalita

Jsme specializovaní a děláme jen to, co dobře umíme. Přijmeme pouze zakázku, na kterou stačí naše odborné znalosti. Nepracujeme za nízký honorář, který neumožňuje vyhotovení kvalitního překladu. Neslibujeme nereálné dodací lhůty, které by nás nutily práci ošidit.

Mlčenlivost

Jsme si dobře vědomi, že nám zákazníci svěřují důvěrné informace. O obsahu překládaných textů nebo tlumočených jednání zachováváme naprostou mlčenlivost. Bez souhlasu zákazníka se nikdo nedozví ani to, že u nás zákazník zadával překlad.

Informace jen pro překlad

Informace, které získáme při překládání a tlumočení nebo při jednání se zákazníkem, nevyužijeme jiným způsobem, než ke splnění zakázky. Dokumenty od zákazníka slouží pouze k vyhotovení překladu, nebo k přípravě na tlumočení.

Bezpečné uchovávání dokumentů

Svěřené dokumenty uchováváme tak, aby k nim měl přístup pouze překladatel. S dokumenty zacházíme opatrně a chráníme je před poškozením. Profesní etika nás zavazuje k řádné péči o věci klientů.

Přátelský přístup

Nepracujeme pro každého, ale zákazníků si vážíme a chováme se k nim vstřícně a přátelsky.

Dodržování termínů

Uvědomujeme si, že na včasném dodání překladu závisí splnění dalších závazků zákazníka a jeho dobrá pověst. Sjednané termíny dodání vždy dodržujeme. Nepřijmeme zakázku, kterou bychom nemohli dodat v požadované lhůtě. Profesní etika tlumočníka či překladatele zahrnuje také dochvilnost.

Poctivé vyúčtování

Neklameme zákazníka zdánlivě nízkou cenou. Naše normostrana má opravdu 1800 úhozů, nebo účtujeme podle počtu slov. Sjednaná cena je definitivní a nebude navýšena o žádné příplatky. Řídíme se zásadou, že obchodník má jen jednu čest.

Nenechte se podvést

Překladatelské služby nabízí mnoho dodavatelů různé úrovně. Od poctivých a odpovědných překladatelů až po podvodné agentury, které prodávají strojové překlady vytvořené pomocí Překladače Google, který je k dispozici zdarma. Nedůvěryhodní jsou obecně dodavatelé, kteří

 
  • argumentují nízkou cenou,
  • slibují rychlé dodání, aniž by viděli příslušný text.
 

Častým trikem je i klamání nízkou sazbou za „normostranu“, která ale ve skutečnosti není normostranou podle českých předpisů a profesních zvyklostí.

Slibujeme

naprostou mlčenlivost   |   odpovědné nakládání s dokumenty   |   pečlivou práci na vysoké odborné úrovni   |   spolehlivé dodání ve sjednaném termínu