Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Staré přísloví praví: obchodník má jen jednu čest. Naše práce je poctivá a cena tomu odpovídá. Neslibujeme nesplnitelné.

Staré přísloví praví: obchodník má jen jednu čest. Naše práce je poctivá a cena tomu odpovídá. Neslibujeme nesplnitelné.

Překlady bez soudního ověření

Cenu překladů bez soudního ověření stanovujeme podle počtu normostran nebo slov. Vysoce náročné překlady („málo textu, mnoho práce“) a související služby (například grafické úpravy) účtujeme hodinově. Pošlete nám prosím dokumenty, o jejichž přeložení uvažujete, na adresu info@masarak.cz. Připravíme Vám cenovou kalkulaci na míru.

Překlady s českým soudním ověřením

Ověřené překlady se podle vyhlášky č. 37/1967 Sb. k zákonu o znalcích a tlumočnících účtují na tzv. normostrany (NS). Normostrana = 1800 úhozů (30 řádků po 60 úhozech) přeloženého (cílového) textu. Započatá normostrana se účtuje jako celá.
Cena bez DPH Cena včetně DPH
Překlad s českým ověřením 500 Kč 605 Kč
Studentům a čerstvým absolventům středních a vysokých škol nabízíme nižší ceny. Individuální podmínky lze sjednat také při větším množství překládaných dokumentů.

Překlady s německým soudním ověřením

Německé úřady, banky a vysoké školy obvykle akceptují i překlady ověřené českým soudním tlumočníkem. V případě potřeby – např. při přípravě dokumentů pro soudní jednání – pro Vás rádi zajistíme i překlad ověřený v Německu. Cena se rozumí za 1 normostranu, tj. 1800 úhozů (30 řádků po 60 úhozech) přeloženého (cílového) textu.
Cena bez DPH Cena včetně DPH
Překlad s německým ověřením 1 500 Kč 1 815 Kč

Notářsky ověřené kopie

S ověřeným překladem je nutné svázat překládaný dokument. Některé úřední dokumenty – například vysvědčení, rodný list apod. – však nelze svázáním znehodnotit. Proto se k překladu připojí místo originálu úředně ověřená kopie. Tu si může zákazník zajistit sám, nebo tuto starost přenechat nám. Cena se rozumí za 1 stranu.
Cena bez DPH Cena včetně DPH
Notářsky ověřená kopie 60 Kč 73 Kč

Poštovné

Ověřený překlad nemusíte objednávat a vyzvedávat osobně. Zašlete nám originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů poštou a my Vám stejným způsobem vrátíme překlad.
Cena bez DPH Cena včetně DPH
Zaslání překladu doporučeně na adresu v ČR 100 Kč 121 Kč
Zaslání překladu na dobírku na adresu v ČR 200 Kč 242 Kč
Zaslání překladu doporučeně na adresu v Evropě mimo ČR 250 Kč 303 Kč

Soudní tlumočení

Doprovodné tlumočení s následným ověřením protokolu nebo notářského zápisu soudním tlumočníkem. Sazba nezahrnuje případné další výlohy spojené s tlumočením (cestovné, ubytování), které účtujeme podle skutečně vynaložených nákladů.
Cena bez DPH Cena včetně DPH
1. hodina tlumočení 1 000 Kč 1 210 Kč
Každá další hodina tlumočení 600 Kč 726 Kč
Hodina času na cestě (tlumočení mimo Brno) 300 Kč 363 Kč

Kurent a švabach

Texty psané kurentem jsou velmi rozdílné v závislosti na písaři i období vzniku. Posuzujeme je proto individuálně. Zašlete nám prosím snímky dokumentů, o jejichž přeložení nebo přepsání do latinky uvažujete, na adresu info@masarak.cz. Kvalifikovaně odhadneme rozsah a náročnost překladu či přepisu a připravíme Vám cenovou kalkulaci na míru, resp. sdělíme maximální cenu.

Rešerše

Cena rešerší se skládá ze dvou částí: hodinové sazby za zjišťování potřebných informací a ceny překladu stanovené podle rozsahu.

Platební podmínky

Při dodání překladu nebo po skončení tlumočení od nás obdržíte fakturu se 14denní splatností. Od nových zákazníků obvykle požadujeme úhradu předem nebo zálohu. Fakturu můžeme vystavit i v němčině (v německé, rakouské nebo švýcarské verzi) a kromě českých korun i v eurech nebo švýcarských francích.

Není překlad jako překlad

Kvalitní překlad vyžaduje čas a vysokou odbornost, resp. dlouholeté zkušenosti. Tomu odpovídá i cena. Slibuje-li Vám někdo vysokou kvalitu a současně nízkou cenu nebo velmi krátkou dodací lhůtu, bezpochyby lže, nebo neví, co vyhotovení kvalitního překladu obnáší. Zvažte, co je v sázce a o kolik času a peněz přijdete, když sice napoprvé zaplatíte méně, ale překlad potom budete muset nechat opravit nebo přepracovat.