Menu
Jakubská 1, 602 00 Brno | info@masarak.cz | 605 803 327

MASARAK

MASARAK

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Odborná překladatelská kancelář specializovaná na překlady právních a úředních textů z němčiny a do němčiny

Nabízíme komplexní překladatelské a tlumočnické služby advokátním kancelářím spolupracujícím s německými, rakouskými, švýcarskými nebo lichtenštejnskými partnery.

Nabízíme komplexní překladatelské a tlumočnické služby advokátním kancelářím spolupracujícím s německými, rakouskými, švýcarskými nebo lichtenštejnskými partnery.

Dlouhodobá spolupráce

Advokáti a právníci obecně jsou našimi nejčastějšími zákazníky. Většinou s nimi spolupracujeme dlouhodobě. K výhodám dlouhodobé spolupráce patří zejména:
 • znalost klienta a jeho textů
 • kratší dodací lhůty
 • souhrnné vyúčtování za smluvené období
 • úspora nákladů díky tzv. CAT nástrojům (memoQ, TRADOS) a překladové paměti
  (srovnávání nových textů se staršími překlady)
 • tvorba a správa terminologických databází → jednotná terminologie ve všech
  překládaných textech

Překladatelské služby pro advokáty

Dobře víme, co advokátní kanceláře vyžadují. Podporujeme je kvalitními překlady z němčiny a do němčiny a v případě potřeby i tlumočením němčiny při jednáních. Advokátům nabízíme zejména následující překladatelské a tlumočnické služby:
 • soudně ověřené překlady dokumentů
 • překlady soudních rozhodnutí
 • překlady smluv a obchodních podmínek
 • překlady znaleckých posudků
 • překlady listin ve starém německém písmu – kurentu a švabachu
 • tlumočení obchodních a úředních jednání
 • vyhledání a překlad právních předpisů německy mluvících zemí a judikátů

Hledáte důvěryhodného partnera?

Překladatele,
 • kterému lze svěřit smlouvy, aniž by v nich bylo nutné mazat citlivé údaje?
 • který dodrží, co slíbí, a překlad dodá včas?
 • který si dá na překladu záležet, abyste ho mohli hned odeslat?
 • který chápe, že máte plno starostí a nechcete je mít ještě s překladatelem?
Zkuste to s námi!